CERTIFICERING

Vores produktion har siden juli måned 2015 været GLOBALG.A.P. certificeret.

GLOBALG.A.P. er en frivillig certificeringsstandard, der er lavet for at sikre forbrugere en højere fødevaresikkerhed med bedre dokumentation for sporbarhed, arbejdsmiljø og kvalitet indenfor landbrugs- og grøntsagsproduktion. En række detailkæder kræver således denne certificering af deres leverandører. GLOBALG.A.P. er anerkendt verden over og anvendes i mere end 85 lande.  I Danmark er en del landbrugs-, grøntsags- og juletræsproducenter allerede certificerede.

Forkortelsen af bogstaverne G.A.P: betyder:  Good Agriculture Practice.

Med andre ord vil det sige, at man som producent skal kunne argumentere for, dokumentere og frem for alt præsentere godt landmandsskab.

For at blive certificeret, stilles der krav til dokumentation af:

  • Dyrkningsareal
  • Arbejdsmiljø og velfærd
  • Miljøbeskyttelse og affaldshåndtering
  • Gødskning, sprøjtning og vanding
  • Høst og produkthåndhåndtering
  • Sporbarhed

Der er fokus på dokumentation af alle arbejdsgange og rutiner i produktionen. Alle arbejdsprocesser i forbindelse med dyrkning, høst og pakning af vores produkter er dokumenteret. Der er således meget stor opmærksomhed på fødevarehygiejne ved høst, klargøring og pakning af grøntsager. Det stiller store krav til medarbejdere, men der er samtidig også høje krav til arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til vores medarbejdere.

Vi er ligeledes GRASP certificerede. GRASP er en særlig risikovurdering af arbejdsmiljø og sikkerhed for medarbejderne i virksomheden – under GLOBALG.A.P.

Certifikaterne gælder for et år ad gangen.

Ansvarlig for GLOBALG.A.P. hos Torup Bakkegård og Orelund er  Gitte Hansen

TBO

TBO

TBO

Torup Bakkegaard og Orelund

Side 1 02.05.2019

Side 2 02.05.2019